Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000,- (§ 35ba/1/a ZDP)

Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují (úplný výčet):

Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují (namátkový výčet, často chybně uplatňovaných):

Len: 1614