Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Vyšetření nebo ošetření
na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Znemožnění cesty do zaměstnání

Svatba

Narození dítěte

Úmrtí

Doprovod

Pohřeb spoluzaměstnance

Přestěhování

Vyhledání nového zaměstnání

Len: 4032