Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Identifikovanou osobou (IO) se dle § 6g a § 6l zákona o DPH stává podnikatelský subjekt, který není plátcem DPH, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z EU, přijímá služby či zboží s montáží, instalací či sítěmi ze zahraničí nebo poskytuje služby do EU.

V některých případech je tuzemský neplátce DPH povinen podat přiznání k DPH a odvést daň bez nároku na odpočet. V případě poskytnutí služby (např. webové služby) navíc neplátce podává souhrnné hlášení.

Podmínky:

Povinnosti:

Příklady:

  1. Pan XY se zabývá potiskem triček a pořizuje z Německa tiskařské barvy. Za rok 2017 pořídil postupně barvy celkem za 289.000 Kč. Pan XY se nestává identifikovanou osobou a nemá povinnost odvádět DPH, jelikož nepřekročil limit pořízení zboží 326.000 Kč za rok.
  2. Pan XY pořídí z Rakouska od osoby registrované k dani v Rakousku dataprojektor včetně příslušenství za 365.000 Kč. Podnikatel se stává identifikovanou osobou z důvodu pořízení zboží nad 326.000 Kč a má povinnost se registrovat jako osoba identifikovaná a odvést DPH.
  3. Pan XY dováží z Číny trička k potištění v hodnotě přesahující 500.000 Kč ročně. Dovozem zboží ze třetí země (mimo EU) se nestává identifikovanou osobou ani plátcem DPH. DPH z dovozu vybere celní úřad při proclení zboží.
  4. Pan XY si platí reklamu na Googlu za 1250 Kč měsíčně. Reklama slouží k propagaci poskytovaných služeb. Společnost Google je registrovaná k dani v Irsku. Pan XY přijal službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Ke dni přijetí služby se stává osobou identifikovanou k dani a má povinnost odvést DPH, a to bez ohledu na částku.
  5. Pan XY na svých webových stránkách umožňuje zveřejňovat reklamu prostřednictvím služby Google AdSense. Za to dostává od společnosti Google platbu za zveřejňování reklamy. Společnost Google má sídlo v Irsku. Jedná se o poskytování reklamní služby osobě povinné k dani v jiném členském státě. Pan XY se stává identifikovanou osobou. Poskytnuté reklamní služby vykáže v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení. Povinnost platit DPH mu nevznikla.
  6. Pan XY poskytuje poradenské služby osobě povinné k dani se sídlem v Kanadě. Místo plnění není v EU, ale v třetí zemi, proto se firma XY nestává identifikovanou osobou a přiznání k DPH nepodává.
Len: 3207