Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Dlužník je povinen zvýšit základ daně o neuhrazené závazky, které jsou více než 30 měsíců po splatnosti u závazků vzniklých po 1.1.2015.

Pro závazky, které vznikly před tímto datem, bude plati stará lhůta 36 měsíců.

§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP  -> zvýší se účetní výsledek hospodaření za zdaňovací období kalendářního roku daňovém přiznání zápisem do řádku 30, který blíže rozvede na zvláštní příloze. Protože jde pouze o daňovou úpravu „základu daně“ pro účely daně z příjmů, nebude dlužník o tomto dodanění samostatně účtovat

Len: 690