Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Poslanecká sněmovna 31.10.2018 schválila novelu zákoníku práce, která zrušila tzv. karenční dobu (první 3 dny PN, za které nenáleží náhrady mzdy).

Současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % - na sociální zabezpečení se tak odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %. Tím se sníží daňové zatížení zaměstnanců (nebude ZD 134 % HM, ale 133.8 %) a reálná míra zdanění tak klesne z 20,10 % hrubé mzdy na 20,08 % HM.

Změna byla schválena s účinností od 1.7.2019.

Len: 624