Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Účinnost 1.4.2019 (6 měsíců od nabytí účinnosti novely je možné daň počítat podle dřívější právní úpravy)

Informace Finanční zprávy – AŽ ze 14.10.2019

Len: 1974