Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

V souvislosti se zrušením karenční doby se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tedy z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu.

Tím dochází ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, a to na 126 Kč (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí 138 Kč).

Len: 381