Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Důvodem změn byly problémy u nemocenského pojištění. Podle zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, totiž zaniká OSVČ účast na nemocenském pojištění, pokud nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, posledním dnem měsíce, za který bylo pojistné zaplaceno. Nově bude platit, že nemocenské pojištění ihned nezanikne a že vznikne dluh na pojistném. Ten bude moct být doplacen do konce následujícího měsíce. V rámci „zjednodušení“ se zákonodárci rozhodli splatnost posunout i u důchodového pojištění.

Pokuty zatím nehrozí - pokud budou zálohy platit jako doposud. Novela totiž obsahuje paragraf, dle kterého se neplatí penále, pokud byla záloha zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se záloha platí. OSVČ tak mohou beztrestně platit zálohy jako doposud zpětně.

Zvýšení nemocenského pojištění

Od 1.1.2019 ze 115 Kč na 138 Kč,

Změny v placení SP OSVČ od 1.1.2019

Len: 2815