Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Sociální a zdravotní pojištění

Od ledna 2019 se limit hrubé mzdy zvyšuje, a to na 3000 Kč (dosud hrubá mzda nižší než 2500 Kč)

Zdanění srážkovou daní

Zůstává beze změny – pro srážkovou daň je nadále stanoven limit 2500 Kč.

Změna nastává s účinností daňového balíčku od 1. 5. 2019, rozhodná částka pro srážkovou daň se zvyšuje na 3 000 Kč.

Len: 508