Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Od roku 2023 budou povinně zřízeny datové schránky pro všechny OSVČ zapsané do zákonem stanovené evidence.

Nově je například i u poštovních datových zpráv stanoveno, že po 10 dnech se zpráva považuje za doručenou, i když není z datové schránky vyzvednuta, resp. přečtena.

Veškerá podání je pak nutné činit pouze elektronicky přes tuto datovou schránku.

Datová schránka fyzické osoby bude také zřízena občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Jinými slovy, když se jakýkoli občan poprvé někam přihlásí přes NIA, bude mu ihned zřízena datová schránka.

Vybrané otázky a odpovědi k této problematice:

Budou datové schránky zřízeny ihned 1. ledna 2023?

Ne všem. Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Zřizování tedy bude probíhat od konce března 2023.

Jak OSVČ a další fyzické osoby získají přístup do nově zřízených schránek?

Přístupové údaje budou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu uvedenou v evidenci obyvatel nebo v příslušném rejstříku.

Odkdy bude datová schránka funkční?.

Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů.

Budou si moct fyzické osoby datovou schránku deaktivovat?

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dní výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Fyzické osoby, kterým bude zřízena datová schránka, kdy použijí kvalifikovaného prostředku (např. Bankovní identity, elektronického občanského průkazu s čipem atd.) s ověřením vůči Identitě občana v rámci jejich autentizace pro přístup k vybraným službám veřejné správy, ji však deaktivovat budou moci. Budou ale muset podat žádost.

Bude nová datová schránka zřízena i podnikajícím fyzickým osobám, které ji mají aktuálně dobrovolně?

Nikoli, pouze změní jejich status a datovou schránku už nebude možné znepřístupnit.

Jak to bude s fyzickými osobami, které sice mají datovou schránku, ale mají ji nyní znepřístupněnu?

V této situaci se zřídí nová datová schránka a starou datovou schránku nebude již možné zpřístupnit. Budou mít tedy pouze jednu datovou schránku zpřístupněnu.

Jaké povinnosti se s datovou schránkou pojí?

Předně vám do datové schránky budou úřady doručovat písemnosti. S datovou schránkou se však pojí i další povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Vzhledem k tomu, že od příštího roku budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku všechny OSVČ, budou muset všichni podnikatelé podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání budou muset podnikatelé elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Len: 3967