Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Minimální mzda 2023

Od 1.1.2023 se zvýší minimální měsíční mzda z 16.200 na 17.300 Kč a minimální hodinová mzda z 96,40 na 103,80 Kč. Upravuje se také zaručená mzda u skupiny prací 1 a 8, skupiny 2 až 7 jsou beze změny.

Hranice rozhodného příjmu

Nově činí 4000 Kč.

Konec lékařských prohlídek pro neriziková povolání

Skončila povinnost chodit na pracovnělékařské prohlídky u nerizikových zaměstnání. Povinné zůstanou jen u profesí, které jsou dle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazené do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik nebo jsou u nich součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Náhrada příjmu v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti

Redukční hranice tak nově od 1. ledna 2023 činí:

Limit pro DPH se zvýšil na 2 miliony Kč

Nová podoba paušální daně

Kvůli růstu ročního limit obratu pro povinnou registraci k DPH vzrostl z jednoho na dva miliony také maximální limit pro roční příjmy podnikatelů, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně. Paušální daň se proto rozdělila do tří pásem podle výše příjmu a druhu činnosti. V každém pásmu OSVČ platí jinou měsíční platbu na paušální daň:

Daňové přiznání bude podávat méně lidí

Od ledna 2023 budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů jen poplatníci, jejichž roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Do konce minulého roku byl tento limit ve výši 15 000 Kč. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání po dosažení 20 000 Kč, namísto původních 6000 Kč.

Vyšší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Datové schránky

Nově musí mít datovou schránku každá právnická osoba i OSVČ. Přesněji řečeno:

EET definitivně skončilo

https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2023-v-kostce/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2023-01-01

Len: 4395