Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Základní náhrady za 1 km jízdy 2019 / 2020

(§ 157/4 ZP)

Průměrné ceny PHM 2019 / 2020

(§ 158/3 ZP)

Tuzemské stravné 2019 / 2020

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Len: 2184